HCharedit.svgאנחנו יכולים לספק את כל סוגי תעודות הכשרות הנחוצות. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם בד"ץ חדרה העדה החרדית.

iso_logoתקן ISO 22000 נקבע על ידי הארגון הבינלאומי לתקינה (International Organization for Standardization) והוא נבחן מחדש ומעודכן מעת לעת. התקן נועד להטמיע, לשמר, ולשפר באופן מתמיד את איכות תהליכי הייצור והמוצרים של ארגונים בתעשיית במזון – ללא תלות בגודלם.

footer-logo-haccp-transparentתקן HACCP מגדיר תהליכי ייצור בתעשיית המזון, במטרה להפחית סיכונים, להתמקד במניעתם, ולהבטיח לצרכנים מוצרים בטוחים לשימוש.

© 2014 Israbar Oils & Grains